4 de febrer de 2011

S’inaugura el nou local del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Garraf

Publicat a la web de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (www.vilanova.cat)