Enllaços

En aquesta pàgina podreu trobar un directori amb tots els serveis relacionats amb els infants i el seu entorn.

EAIA del Baix Penedès (Equp d’Atenció a Infància i Adolescència)

EAIA del Garraf (Equp d’Atenció a Infància i Adolescència)

Creda Tarragona (Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius)

Creda Comarques IV (Centres de Recursos per a Deficients Auditius)

CSMIJ Baix Penedès (Centre de Salut Mental Infanto Juvenil)

CRP del Baix Penedès (Centre de Recursos Psicopedagògics)

EAP del Baix Penedès (Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica)

EAP del Garraf (Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica)

Centre Cívic L’Espai a Sant Pere de Ribes – Les Roquetes