Noticies

8 d'abril de 2019

El CDIAP Garraf atén anualment un miler de casos d’infants d’entre 0 i 6 anys.

Publicat a Canal Blau Televisió: http://canalblau.alacarta.cat/garraf-noticies/noticia/el-cdiap-garraf-aten-anualment-un-miler-de-casos-dinfants-dentre-0-i-6-anys Publicat al programa Connecti.cat de la Xarxa: http://www.alacarta.cat/connecticat/capitol/connecticat_06052019 (a partir del minut 46)