Criteris d’accés

Els criteris d’accés són els següents:

 • Accedir preferiblement abans que l’infant hagi acomplert els 4 anys.
 • Residir a la zona/sector (comarca del Garraf i municipis del Baix Penedès: Cunit, Segur de Calafell i Calafell).
 • Full de derivació a través de qualsevol dispositiu de zona relacionat amb la petita infància: pediatres, llars d’infants, escoles, hospitals… o bé per iniciativa pròpia.
 • Voluntat / Implicació de la família en assistir al CDIAP (és important que els pares vulguin assistir al centre).
 • Tenir un motiu de consulta o demanda:
  • Desenvolupament motriu
  • Desenvolupament sensorial
  • Desenvolupament cognitiu
  • Comunicació i relació
  • Atenció / Conducta
  • Retard desenvolupament global
  • Llenguatge / parla
  • Desenvolupament emocional
  • Son
  • Alimentació
  • Risc biològic
  • Risc social
  • Aspectes de criança
  • Altres