Política de Qualitat

Al Novembre de 2016 aconseguim el Certificat en ISO 9001:2008

 

 

 

 

MISSIÓ

El CDIAP GARRAF té com a única activitat la prestació dels serveis i la realització de les funcions pròpies d’un servei d’atenció precoç. L’atenció precoç va destinada a la població infantil des de la concepció fins als 6 anys que presenta dificultats i/ó trastorns en el seu desenvolupament o que es troba en situació de risc de patir-los, amb independència de quina sigui la causa d’aquest trastorn.

Inclou quatre aspectes fonamentals: prevenció, detecció precoç, diagnòstic i intervenció terapèutica. Potencia la coordinació i la cooperació amb la xarxa d’educació, sanitària i de serveis socials per tal d’assumir una atenció global a les necessitats de l’infant i de la seva família.

CDIAP GARRAF atén les poblacions de la Comarca del Garraf i municipis de Cunit, Segur de Calafell i Calafell de la comarca del Baix Penedès.

VISIÓ

COMPROMÍS SOCIAL: Contribuir en el benestar de la població sense fer distincions de raça ni condicions de cap tipus. Difondre l’activitat per a que sigui accessible, propera i beneficiosa. Amb la intenció de generar confiança durant el procés de desenvolupament bio-psico-social.

El model general de l’atenció precoç té un caràcter interdisciplinari on conflueixen les disciplines següents: neurologia, fisioteràpia, psicologia, treball social i logopèdia. Totes aquestes disciplines coincideixen a accentuar la importància de la prevenció i del caràcter precoç de la intervenció, un cop s’ha detectat un trastorn de desenvolupament o una situació de risc de patir-lo. En els primers anys de vida la major plasticitat del sistema nerviós i de la subjectivitat fan possible que les intervencions puguin influir de manera decisiva en la globalitat del desenvolupament del nen.

CDIAP GARRAF ha anat desenvolupant al llarg del més de 30 anys d’activitat un model propi que afegeix alguns aspectes als criteris esmentats.

Destaquem l’accent en:
• L’atenció a la subjectivitat. Per bé que aquest es un aspecte present en l’àmbit de l’atenció precoç, entenem que ha de tenir un caràcter central per tal que l’atenció sigui veritablement global. Les afectacions dels nens, encara que tinguin una base orgànica, afecten també el subjecte que hi ha en tot nen.
• Arrelament en el territori i en el món local. Més enllà de les coordinacions habituals amb els equips i els professionals d’altres àmbits, el nostre equip manté una voluntat d’inserció en les polítiques locals. Per això participa activament en totes aquelles iniciatives que tenen com a objectiu l’atenció a la petita infància.
• Formació continuada dins l’equip. L’equip treballa activament amb docents i supervisors externs i porta a terme un treball rigorós de lectura i anàlisi de textos, presentació de casos, supervisions individuals i institucionals.

VALORS

• Activitats de prevenció. Activitats que tenen com objectiu evitar o temperar els efectes de l’aparició d’un trastorn, dèficit o disfunció en el desenvolupament incidint en les seves causes potencials:
o Assessorament i coordinació amb professionals de les xarxes escolar, social i sanitària. El treball en xarxa va en la direcció d’augmentar la sensibilitat cap a les situacions de risc o de problemàtiques infantils que podrien passar desapercebudes. Així mateix, optimitza els recursos acordant línies d’actuació en el seguiment dels casos.
o Activitats comunitàries: actuació a la població de 0 a 3, pel benefici de les famílies. Amb l’objectiu d’apropar el servei a la població i reduir el percentatge de població en risc.
• Realitzar una detecció i diagnòstic precoç. Actuacions que tenen per finalitat la detecció, la valoració i el diagnòstic precoç dels trastorns amb l’objectiu que la intervenció terapèutica incideixi en el moment més inicial possible de la patologia o el trastorn.
• Tractaments específics i seguiment de casos de risc. Constitueixen el volum més important dins el treball diari del centre. Tant l’atenció directa al nen i a la família, com l’atenció indirecta al cas mitjançant les tasques de coordinació i assessorament amb la resta de professionals implicats en l’atenció del nen, constitueixen l’activitat i la raó de ser fonamental de l’atenció precoç.
• Intervenció, assessorament i suport als pares. Els pares o tutors legals són els referents i han de participar en el procés terapèutic. Sent aquesta participació necessària per assolir els beneficis de l’atenció.
• Recerca. Al sí de l’equip es duen a terme activitats de recerca en clínica infantil (treballs teòrics i pràctica clínica).
• Docència. Es notòria també la participació dels professionals en activitats de docència en institucions de formació. El CDIAP col·labora amb institucions com a centre de pràctiques.
• Responsabilitat social: tenint en compte la sostenibilitat, la solidaritat, l’ètica en l’atenció als usuaris i col·laboradors, l’atenció a la llengua i cultura catalana.
• Acompliment legislació vigent: vetllant en tot moment pel compliment legal, incloent la normativa en matèria de igualtat de gènere, aplicant mesures de igualtat efectiva de gènere entre dones i homes a nivell laboral.
• Necessitats i expectatives dels grups d’interès: Tenir en compte les necessitats i expectatives dels nostres grups d’interès en tot moment, fent escolta activa, adaptant el nostre missatge a l’interlocutor.
• Respecte al mediambient: Aplicant criteris de respecte ambiental per minimitzar el nostre impacte.
• Actualització constant: L’avaluació del rendiment i els resultats obtinguts seran el motor de impuls de canvi i la base per assegurar el manteniment de la política i estratègia actualitzada en tot moment.
• Implicació i participació: La política i estratègia del centre es difon dintre de l’equip de professionals i al públic en general per garantir el seu enteniment i la implicació de tots els grups d’interès.