Organització

El CDIAP disposa d’un equip interdisciplinari de professionals format en: fisioteràpia, psicologia, logopèdia, treball social i neuropediatria.

EQUIP ACTUAL

1 NEUROPEDIATRA

8 PSICÒLOGUES CLÍNIQUES

1 PSICOPEDAGOGA

2 PEDAGOGUES

5 LOGOPEDES

3 FISIOTERAPEUTES

2 TREBALLADORES SOCIALS

1 CAP D’ADMINISTRACIÓ

1 ADMINISTRATIVA

1 AUX. ADMINISTRATIVA